НАЧАЛО

Предлагаме на нашите пациенти следните здравни услуги:

Консултации и прегледи във всички области на медицината –  вътрешни болеси,пневмофтизиатрия,кардиология,болести на обмяната и на жлезите с вътрешна секреция,акушерство и гинекология,неврология,очни болести,хирургия,ортопедия и травматология,психиатрия,кожни и венерически болести,УНГ,физиотерапия и рехабилитация ,рентгенологични изследвания,клинична лаборатория,аптека

Прегледите при специалист работещ по договор с НЗОК се извършват с медицинско направление бл.МЗ-НЗОК №3,а за изследване с направление за медико-диагностична дейност БЛ.МЗ-НЗОК №4,издадени от личен лекар или специалист от цялата страна.

За всяко посещение при специалист се заплаща потребителска такса в размер на   2.90 лв.

От заплащане на потребителска са освободени  лицата ,посочени в  чл.37 ал.2 от ЗЗО,както лицата определени със списък към НРД

За медико-диагностични дейности,при които в лабораторията се взема биологичен материал  се заплаща такса не по висока от 2 лв. От заплащане за вземане на биологичен материал се освобождават лицата настанени в домове за деца и юноши,домове от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Прегледите при специалист без направление се извършват срещу заплащане, съгласно ценоразпис.

От 01.12.2020 до 31.03.2021г. МДЦ ОЛИМП е сформирал екип за преглед и изследване на пациенти със съмнение за КОВИД-19 от 08:00 – 16:00ч. без почивен ден. Приемат се пациенти насочени от ОПЛ, както и самонасочили се. Извършва се рентгеново изследване на бял дроб, медико-диагностични изследвания – ПКК, СУЕ, СРП, антигенен тест. Прегледът и изследванията са безплатни.

От 01.02.2021г. е разкрит имунизационен кабинет КОВИД-19 – зелен коридор. Работно време от понеделник до петък от 13:00 – 17:00ч., събота и неделя от 08:00 – 17:00.ч. Ваксинацията се извършва след предварително записване и при наличие на ваксини!