ОПЛ

Д-Р АЛБЕНА СТАНЧЕВА, Д-Р ДЕНИЦА ДИМИТРОВА, Д-Р ИВАЙЛО МАРКОВ

МЕД.ФЕЛДШЕРИ: Светла Димитрова, Елка Йотова, Емил Иванов

Работно време:всеки ден от 08:00-19:00 ч.